Accredited Cognitive Behaviour Therapist

Southampton Clinic

My Experience

I have worked in private and the NHS psychological services since 2010 supporting adults with a variety of difficulties, such as anxiety and depression and more severe and enduring mental health problems, such as brain injury, psychosis and personality disorder.  

My Values

I value the potential of every human being to change and develop and I believe that strong therapeutic relationship may enable and facilitate learning.
I am committed to collaboration and empowerment of individuals in their journey towards recovery and fulfilling their potential. 
I respect and appreciate the diversity of individuals, their culture, religion and lifestyle choices. 

The Models I Work With

I work with Cognitive Behavioural Therapy (CBT) model. I value and often incorporate the elements of third wave CBT, such as Mindfulness, Acceptance & Commitment Therapy (ACT) and Dialectical Behaviour Therapy (DBT). 

Training and Qualifications 

PG Dip Cognitive Behavioural Therapy (Advanced Level Practice), 2017
Mindfulness Day Training, Solent NHS, 2017
BSc (Hons) Psychology Conversion for Postgraduates, Open University, 2011
MSc Applied Psychology, Catholic University of Lublin, Poland, 2006

Moje doświadczenie

Od roku 2010 pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi zmagającymi się z różnorakimi trudnościami natury psychologicznej, takimi jak lęk czy depresja oraz ciężkimi i długotrwałymi problemami zdrowia psychicznego, takimi jak zaburzenia psychiczne na tle organicznym, zaburzenia psychotyczne oraz zaburzenia osobowości.      

Moje wartości

Doceniam i wspieram w każdym potencjał do rozwoju i samorealizacji. Wierze w siłę relacji terapeutycznej, która poprzez równość i współpracę wspiera te procesy. Z pasją wspomagam innych na ich drodze do odzyskania zdrowia i równowagi psychicznej.  Szanuję istniejące różnice indywidualne, kulturowe, religijne oraz personalne wybory życiowe.        

Modele w jakich pracuje

Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT). Terapię suplementuję elementami innych nurtów terapeutycznych, takich jak terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz terapia dialektyczno-behawioralna (DBT).
 

Kwalifikacje

Studia podyplomowe – terapia poznawczo-behawioralna (praktyka - poziom zaawansowany), Uniwersytet w Southampton, 2017 
Mindfulness – dzienne warsztaty, Solent NHS, 2017
Studia licencjackie - nostryfikacja dyplomu, Open University, 2011
Studia pięcioletnie magisterskie – psychologia stosowana, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2006

Czego możesz się spodziewać przychodząc na sesję terapeutyczną?

Moim celem jest zapewnienie bezpiecznej, empatycznej i poufnej przestrzeni do rozmowy o Twoich problemach. Dostosuję terapię do Twoich wymagań i preferencji zaczynając od tego, abyśmy oboje zrozumieli, co leży u źródeł Twoich trudności i bólu (psychicznego lub fizycznego). Jeśli taki będzie Twój wybór, podążymy w kierunku zmian i Twojego osobistego rozwoju. Sesje terapeutyczne zwykle trwają godzinę i odbywają się raz w tygodniu, niemniej jednak może to być dostosowane do Twoich potrzeb.
Pierwsza sesja trwa trochę dłużej, zwykle 90 minut, co umożliwia refleksję nad tym, dlaczego rozważasz podjecie terapii, jak radziłeś sobie do tej pory oraz jakie są Twoje oczekiwania. Relacja terapeutyczna jest bardzo ważna, więc zachęcam do zadawania pytań i podjęcia decyzji czy jestem tą osobą, z którą chciałbyś pracować. Pod koniec pierwszej sesji podsumują nasze spotkanie, przedstawię moje rekomendacje i napiszę do Ciebie list podsumowujący. Nie musisz kontynuować terapii. Ja zobowiązuję się do kontynuowania terapii nie dłużej niż to będzie konieczne.